فی ذکری اول مظلوم عالم البشریة و مظهر العدالة والعنایة الربانیة سیدالاوصیاء و تاج رأس خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم امام المتقین امیرالمومنی (مقتبس من مقدمة فی اصول الدین و بیانات الوحید الخراسانی)

مولف:
حسین وحید خراسانی (نویسنده)

ناشر:
مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام

درباره کتاب:
فی ذکری اول مظلوم عالم البشریة و مظهر العدالة والعنایة الربانیة سیدالاوصیاء و تاج رأس خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم امام المتقین امیرالمومنی (مقتبس من مقدمة فی اصول الدین و بیانات الوحید الخراسانی) عنوان کتابی است از حسین وحید خراسانی که در 190 صفحه و توسط انتشارات مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امامت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین وحید خراسانی، کتاب‌های چراغ هدایت کشتی نجات(مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام)، احکام مسافر(مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام)، آشنایی با اصول دین(مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام)، منتخب احکام(مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.