قصص الانبیاء -مجموعه 2 جلدی (الحاوی لاحادیث کتاب النبوه للشیخ الصدوق ابی جعفر محمدبن علی ابن بابویه القمی)

گروه مولفان:
سعید بن هبةالله قطب راوندی (نویسنده) | عبدالحلیم حلی (نویسنده) | محمد بن علی ابن بابویه (نویسنده)

ناشر:
مکتبه العلامه المجلسی

درباره کتاب:
قصص الانبیاء -مجموعه 2 جلدی (الحاوی لاحادیث کتاب النبوه للشیخ الصدوق ابی جعفر محمدبن علی ابن بابویه القمی) عنوان کتابی است از محمد بن علی ابن بابویه که در 887 صفحه و توسط انتشارات مکتبه العلامه المجلسی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پیامبران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن علی ابن بابویه، کتاب‌های عیون اخبار الرضا علیه السلام(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، امالی شیخ صدوق(آدینه سبز)، التوحید(دلیل ما)، فضائل شیعه(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
23,000 تومــان