قصص الانبیاء -مجموعه 2 جلدی (الحاوی لاحادیث کتاب النبوه للشیخ الصدوق ابی جعفر محمدبن علی ابن بابویه القمی)

گروه مولفان:
سعید بن هبةالله قطب راوندی (نویسنده) | عبدالحلیم حلی (نویسنده) | محمد بن علی ابن بابویه (نویسنده)

ناشر:
مکتبه العلامه المجلسی

درباره کتاب:
قصص الانبیاء -مجموعه 2 جلدی (الحاوی لاحادیث کتاب النبوه للشیخ الصدوق ابی جعفر محمدبن علی ابن بابویه القمی) عنوان کتابی است از محمد بن علی ابن بابویه که در 887 صفحه و توسط انتشارات مکتبه العلامه المجلسی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پیامبران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن علی ابن بابویه، کتاب‌های عیون اخبار الرضا علیه السلام(مسجد مقدس جمکران)، امالی شیخ صدوق(آدینه سبز)، التوحید(دلیل ما)، فضائل شیعه(مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
23,000 تومــان