سایه های متحرک (دین و فیلم به مثابه ی محصولات فرهنگی)[مطالعات کاربردی هنر/ 11]

مولف:
شاپور عظیمی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
سایه های متحرک (دین و فیلم به مثابه ی محصولات فرهنگی) [مطالعات کاربردی هنر/11] عنوان کتابی است از شاپور عظیمی که در 48 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر و دین است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شاپور عظیمی، کتاب‌های روانشناسی و زیبایی شناسی سینما(انتشارات سوره مهر)، پنجره عقبی(چترنگ)، طراحی و نوشتن داستان های معمایی(چترنگ)، روانی(چترنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25 تومــان