قوطی بیگیر بینیشون (گزینه اشعار گویش دهکردی)

مولف:
اسفندیار ساکنیان (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
قوطی بیگیر بینیشون (گزینه اشعار گویش دهکردی) عنوان کتابی است از اسفندیار ساکنیان که در 109 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است.
قیمت کتاب
110 تومــان