حکمت، هنر، زیبایی و عناصر نمایشی قصه یوسف (در قرآن کریم)

مولف:
محمد علی خبری (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
حکمت، هنر، زیبایی و عناصر نمایشی قصه یوسف (در قرآن کریم) عنوان کتابی است از محمد علی خبری که در 269 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است.