راهنمای موضوعی کتاب مقدمه ای بر جهان بینی

مولف:
سعید سرمدی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
راهنمای موضوعی کتاب مقدمه ای بر جهان بینی عنوان کتابی است از سعید سرمدی که در 344 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. از سعید سرمدی، کتاب‌های راهنمای موضوعی کتاب ده گفتار(شرکت انتشارات سوره مهر)، راهنمای موضوعی کتاب های حماسه حسینی(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.