سید آسایشگاه 15 (خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی سیدجمال ستاره دان)

مولف:
ساسان ناطق (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
سید آسایشگاه 15 (خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی سیدجمال ستاره دان) عنوان کتابی است از ساسان ناطق که در 216 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسیران جنگی است. از ساسان ناطق، کتاب‌های تلگرافچی پنج ستاره(شرکت انتشارات سوره مهر)، آسمان مال من بود(شرکت انتشارات سوره مهر)، آوازهای نخوانده(شرکت انتشارات سوره مهر)، پشت میدان نبرد(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.