یاشاسین شهر کیان (منظومه ترکی)

مولف:
همایون علیدوستی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
یاشاسین شهر کیان (منظومه ترکی) عنوان کتابی است از همایون علیدوستی که در 137 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر ترکی آذربایجانی است.