مینودر (هفتمین مجموعه داستان جشنواره سراسری آزاد جوان)

مولف:
افسون امینی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
مینودر (هفتمین مجموعه داستان جشنواره سراسری آزاد جوان) عنوان کتابی است از افسون امینی که در 288 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از افسون امینی، کتاب‌های چگونه ارزش ها را به فرزندانمان منتقل کنیم(پنجره)، حوض و ماه(موسسه انتشارات امیرکبیر)، ستاره های کویر(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.