مینودر (هفتمین مجموعه داستان جشنواره سراسری آزاد جوان)

مولف:
افسون امینی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
مینودر (هفتمین مجموعه داستان جشنواره سراسری آزاد جوان) عنوان کتابی است از افسون امینی که در 288 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از افسون امینی، کتاب‌های چگونه ارزش ها را به فرزندانمان منتقل کنیم(پنجره)، حوض و ماه(موسسه انتشارات امیرکبیر)، ستاره های کویر(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.