انقلاب و فرهنگ سیاسی ایران

مولف:
حمیدرضا اسماعیلی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
انقلاب و فرهنگ سیاسی ایران عنوان کتابی است از حمیدرضا اسماعیلی که در 415 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از حمیدرضا اسماعیلی، کتاب‌های تروریسم در ایران معاصر(موسسه مطالعات سیاسی فرهنگی اندیشه ناب)، ایدیولوژی اصلاحات، اصلاحات به روایت حلقه کیان(مرکز اسناد انقلاب اسلامی)، ایدئولوژی اصلاحات، اصلاحات به روایت حلقه آیین(مرکز اسناد انقلاب اسلامی)، اصلاحات و براندازی نرم(مرکز اسناد انقلاب اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.