روز شمار 15 خرداد -جلد 2 [تحقیق]

مولف:
احد گودرزیانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
روز شمار 15 خرداد -جلد2 [تحقیق] عنوان کتابی است از احد گودرزیانی که در 450 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از احد گودرزیانی، کتاب‌های به داد ما برسید!(شرکت انتشارات سوره مهر)، خرمشهر خانه رو به آفتاب(شرکت انتشارات سوره مهر)، روز شمار 15 خرداد(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.