شیری در قفس 902

گروه مولفان:
احمد زارعی (نویسنده) | محمدحسین جعفریان (گردآورنده) | محمد کاظم کاظمی (گردآورنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
شیری در قفس 902 عنوان کتابی است از احمد زارعی که در 192 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است.
قیمت کتاب
3,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۱۴