حمله هوایی به الولید (اچ-3)[دفتر ادبیات و هنر مقاومت/ 594]

مولف:
احمد مهرنیا (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
حمله هوایی به الولید (اچ-3) [دفتر ادبیات و هنر مقاومت/594] عنوان کتابی است از احمد مهرنیا که در 259 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خلبانهای نظامی است. از احمد مهرنیا، کتاب‌های ستارهای نبرد هوایی(شرکت انتشارات سوره مهر)، ستاره های نبرد هوایی(شرکت انتشارات سوره مهر)، ستاره های نبرد هوایی(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.