زندگی واژه ها -جلد 2 (2 گزینه ی شعرهای آزاد نیمایی)

گروه مولفان:
نیما یوشیج (نویسنده) | مرتضی نوربخش (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
زندگی واژه ها -جلد2 (2 گزینه ی شعرهای آزاد نیمایی) عنوان کتابی است از مرتضی نوربخش که در 476 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از مرتضی نوربخش، کتاب‌های هزار گوهر(شرکت انتشارات سوره مهر)، شوخی جوهر(شرکت انتشارات سوره مهر)، زندگی واژه ها(شرکت انتشارات سوره مهر)، خواب غزالان(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.