گوزن ها (گزیده طرح های محسن نوری نجفی)

مولف:
محسن نورنجفی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
گوزن ها (گزیده طرح های محسن نوری نجفی) عنوان کتابی است از محسن نورنجفی که در 112 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ترسیم و طراحی است. از محسن نورنجفی، کتاب اصول مقدماتی انزوا(شرکت انتشارات سوره مهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,900 تومــان