چاه پرکژدم (درباره رضا براهنی)

مولف:
مصطفی فعله گری (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
چاه پرکژدم (درباره رضا براهنی) عنوان کتابی است از مصطفی فعله گری که در 88 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب براهنی، رضا، ۱۳۱۴ است. از مصطفی فعله گری، کتاب‌های چنین گفت مصطفی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، دود شدن در بزم اهریمن(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,200 تومــان