برگی از خطه کشوین (جوانان جمعیت حافظ وحدت قزوین)

مولف:
مسعود آتشگران (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
برگی از خطه کشوین (جوانان جمعیت حافظ وحدت قزوین) عنوان کتابی است از مسعود آتشگران که در 346 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است.