انقلاب اسلامی و مبانی باز تولید آن

مولف:
عماد افروغ (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
انقلاب اسلامی و مبانی باز تولید آن عنوان کتابی است از عماد افروغ که در 384 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از عماد افروغ، کتاب‌های فضا و جامعه(علم)، دیالکتیک خرد و جامعه(شرکت انتشارات سوره مهر)، قدرت(علم)، توحید گرایی و صلح(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.