زمستان از گریبان تو آیا سر بر آورده است؟

مولف:
علیرضا رجبعلی زاده کاشانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
زمستان از گریبان تو آیا سر بر آورده است؟ عنوان کتابی است از علیرضا رجبعلی زاده کاشانی که در 72 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از علیرضا رجبعلی زاده کاشانی، کتاب مترسک عاشق چشمان زاغ است(شرکت انتشارات سوره مهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,900 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۱۴