بیداری اسلامی (مبانی، زمینه ها و پیامدهای ژئوپلیتیک)

گروه مولفان:
علی اسماعیلی (نویسنده) | حمید نیکو (نویسنده) | مهدی گل محمدی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
بیداری اسلامی (مبانی، زمینه ها و پیامدهای ژئوپلیتیک) عنوان کتابی است از حمید نیکو که در 407 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است.