تاریخ عضدی [مجموعه سفرنامه های دوره قاجار]

مولف:
احمد میرزا قاجار (نویسنده)

ناشر:
خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

درباره کتاب:
تاریخ عضدی [مجموعه سفرنامه های دوره قاجار] عنوان کتابی است از احمد میرزا قاجار که در 144 صفحه و توسط انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زنان است. از احمد میرزا قاجار، کتاب نامه خسروان(پازینه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید