تاسیسات الکتریکی در توزیع انرژی (شامل جداول کامل محاسباتی)

مولف:
فرحبخش سیف (نویسنده)

ناشر:
کانون نشر علوم

درباره کتاب:
تاسیسات الکتریکی در توزیع انرژی (شامل جداول کامل محاسباتی) عنوان کتابی است از فرحبخش سیف که در 498 صفحه و توسط انتشارات کانون نشر علوم در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برق نیرو است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرحبخش سیف، کتاب‌های انرژی و آینده(کانون نشر علوم)، تاسیسات الکتریکی در توزیع انرژی(کانون نشر علوم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.