قدرت معنایی و ساختار (خوانشی از اندیشه های آلتوسر، گرامشی و فوکو)

مولف:
حسین قنبری (نویسنده)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
قدرت معنایی و ساختار (خوانشی از اندیشه های آلتوسر، گرامشی و فوکو) عنوان کتابی است از حسین قنبری که در 135 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Focucault، Michel است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین قنبری، کتاب‌های فیزیک در علوم هفتم، هشتم، نهم(خیلی سبز)، المپیادهای ادبی ایران(فاطمی)، المپیادهای ادبی ایران(فاطمی)، امکان و ضرورت هنر اسلامی(نگاه معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.