رویارویی ؛ انقلاب اسلامی ایران و آمریکا

مولف:
جمیله کدیور (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
رویارویی ؛ انقلاب اسلامی ایران و آمریکا عنوان کتابی است از جمیله کدیور که در 250 صفحه و توسط انتشارات اطلاعات در سال 1379 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جمیله کدیور، کتاب‌های مصر از زاویه ای دیگر(امید ایرانیان)، رویاهای زنانه در دنیای مردانه(امید ایرانیان)، تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران(طرح نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.