نقد تکوینی در هنر و ادبیات

گروه مولفان:
بهمن نامورمطلق (نویسنده) | الله شکر اسداللهی تجرق (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
نقد تکوینی در هنر و ادبیات عنوان کتابی است از الله شکر اسداللهی تجرق که در 176 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقد هنری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الله شکر اسداللهی تجرق، کتاب‌های تخیل و بیان(سخن)، مارسل پروست و نشانه ها(علم)، معناشناسی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان
موضوعات کتاب
نقد هنری
نقد ادبی