روضه الریاحین (در احوال شیخ جام و فرزندان و اعقاب وی)

گروه مولفان:
درویش علی بوزجانی (نویسنده) | حسن نصیری جامی (مقدمه نویس)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
روضه الریاحین (در احوال شیخ جام و فرزندان و اعقاب وی) عنوان کتابی است از درویش علی بوزجانی که در 400 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عارفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.