رساله سمرقندیه (مجموعه مکاتیب و نامه های شیخ احمد جام (ژنده پیل) به انضمام بخش هایی نویافته از آثار وی)

گروه مولفان:
احمدبن ابوالحسن ژنده پیل (نویسنده) | حسن نصیری جامی (مقدمه نویس)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
رساله سمرقندیه (مجموعه مکاتیب و نامه های شیخ احمد جام (ژنده پیل) به انضمام بخش هایی نویافته از آثار وی) عنوان کتابی است از احمدبن ابوالحسن ژنده پیل که در 277 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمدبن ابوالحسن ژنده پیل، کتاب‌های من احمد جامی ام(سولار)، پری چل گیس(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.