رساله سمرقندیه (مجموعه مکاتیب و نامه های شیخ احمد جام (ژنده پیل) به انضمام بخش هایی نویافته از آثار وی)

گروه مولفان:
احمدبن ابوالحسن ژنده پیل (نویسنده) | حسن نصیری جامی (مقدمه نویس)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
رساله سمرقندیه (مجموعه مکاتیب و نامه های شیخ احمد جام (ژنده پیل) به انضمام بخش هایی نویافته از آثار وی) عنوان کتابی است از احمدبن ابوالحسن ژنده پیل که در 277 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. از احمدبن ابوالحسن ژنده پیل، کتاب‌های من احمد جامی ام(سولار)، پری چل گیس(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.