باغ پریشان (هویت ایرانی در شعر عصر قاجار)

مولف:
مهدی میرکیایی (نویسنده)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
باغ پریشان (هویت ایرانی در شعر عصر قاجار) عنوان کتابی است از مهدی میرکیایی که در 200 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی میرکیایی، کتاب‌های بیایید داستان بنویسیم(طلایی)، حبیب و میرزا شیپور(پیدایش)، خواب پادشاه کوتوله(به نشر)، پادشاه کوتوله و ازدواج دماغ کوچک ها(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.