طراحی اجزای ماشین

مولف:
مسعود شریعت پناهی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

درباره کتاب:
طراحی اجزای ماشین عنوان کتابی است از مسعود شریعت پناهی که در 584 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Machine design است. از مسعود شریعت پناهی، کتاب طراحی اجزای ماشین(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.