اقتصاد خرد آمادگی کارشناسی ارشد (شامل خلاصه مطالب، تست و حل تشریحی همراه با سوالات کارشناسی ارشد رشته های مختلف ...)

مولف:
یوسف فرجی (نویسنده)

ناشر:
شرکت چاپ و نشر بازرگانی

درباره کتاب:
اقتصاد خرد آمادگی کارشناسی ارشد (شامل خلاصه مطالب، تست و حل تشریحی همراه با سوالات کارشناسی ارشد رشته های مختلف ...) عنوان کتابی است از یوسف فرجی که در 672 صفحه و توسط انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یوسف فرجی، کتاب‌های اقتصاد کلان(کویر)، اقتصاد کلان(کویر)، پول، ارز و بانکداری(شرکت چاپ و نشر بازرگانی)، تئوری اقتصاد خرد(شرکت چاپ و نشر بازرگانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.