آن جا که زنبق ها می شکفند

گروه مولفان:
ورا کلیور (نویسنده) | بیل کلیور (نویسنده) | پروین جلوه نژاد (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
آن جا که زنبق ها می شکفند عنوان کتابی است از ورا کلیور با ترجمه‌ی پروین جلوه نژاد که در 175 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Where the lilies bloom.. موضوع اصلی این کتاب داستان های آمریکایی است.
قیمت کتاب
2,900 تومــان