آشیانه بر باد

مولف:
محمدرضا هنرمند (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
آشیانه بر باد عنوان کتابی است از محمدرضا هنرمند که در 88 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیلم نامه ها است.
قیمت کتاب
1 تومــان
موضوعات کتاب
فیلم نامه ها