لغت سازی و وضع و ترجمه اصطلاحات علمی و فنی (زبانشناسی برای زبان فارسی)

مولف:
خسرو فرشیدورد (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
لغت سازی و وضع و ترجمه اصطلاحات علمی و فنی (زبانشناسی برای زبان فارسی) عنوان کتابی است از خسرو فرشیدورد که در 680 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان شناسی تاریخی است. از خسرو فرشیدورد، کتاب‌های دستور مختصر تاریخی زبان فارسی(زوار)، ترکیب و اشتقاق در زبان فارسی(زوار)، مساله درست و غلط، نگارش و پژوهش در زبان فارسی(سخن)، فرهنگ پیشوندها و پسوندهای فارسی(زوار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.