لغت سازی و وضع و ترجمه اصطلاحات علمی و فنی (زبانشناسی برای زبان فارسی)

مولف:
خسرو فرشیدورد (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
لغت سازی و وضع و ترجمه اصطلاحات علمی و فنی (زبانشناسی برای زبان فارسی) عنوان کتابی است از خسرو فرشیدورد که در 680 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان شناسی تاریخی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از خسرو فرشیدورد، کتاب‌های دستور مختصر تاریخی زبان فارسی(زوار)، ترکیب و اشتقاق در زبان فارسی(زوار)، مساله درست و غلط، نگارش و پژوهش در زبان فارسی(سخن)، فرهنگ پیشوندها و پسوندهای فارسی(زوار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.