خاطرات آیت الله پسندیده (ره، خاندان امام خمینی، گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران)[دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، خاطرات/ 3]

گروه مولفان:
مرتضی پسندیده (نویسنده) | محمد جواد مرادی نیا (مصحح)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
خاطرات آیت الله پسندیده (ره، خاندان امام خمینی، گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران) [دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، خاطرات/3] عنوان کتابی است از مرتضی پسندیده که در 141 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.