نبرد رئیس علی (زندگی نامه داستانی رئیس علی دلواری)[مفاخر ملی مذهبی/ 21]

مولف:
بهمن پگاه راد (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
نبرد رئیس علی (زندگی نامه داستانی رئیس علی دلواری) [مفاخر ملی مذهبی/21] عنوان کتابی است از بهمن پگاه راد که در 120 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. از بهمن پگاه راد، کتاب مثل رود پرخروش(شرکت انتشارات سوره مهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,300 تومــان