گل خاکی [داستان نوجوان]

مولف:
حبیب غنی پور (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
گل خاکی [داستان نوجوان] عنوان کتابی است از حبیب غنی پور که در 77 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. از حبیب غنی پور، کتاب‌های جبهه جنوب(شرکت انتشارات سوره مهر)، عمو سبدی(شرکت انتشارات سوره مهر)، جبهه جنوب(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,900 تومــان