آشنایی با آرای متفکران درباره ی هنر -جلد 2 [مجموعه تاریخ حکمت و فلسفه هنر]

مولف:
محمد مددپور (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
آشنایی با آرای متفکران درباره ی هنر -جلد2 [مجموعه تاریخ حکمت و فلسفه هنر] عنوان کتابی است از محمد مددپور که در 308 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد مددپور، کتاب‌های سیر حکمت و هنر مسیحی(انتشارات سوره مهر)، فلسفه های پست مدرن غربی و گریز و گذر از مدرنیته(انتشارات سوره مهر)، سیر تفکر معاصر(انتشارات سوره مهر)، سیر تفکر معاصر(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.