آشنایی با آرای متفکران درباره ی هنر -جلد 1 [مجموعه آثار استاد محمد مددپور]

مولف:
محمد مددپور (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
آشنایی با آرای متفکران درباره ی هنر -جلد1 [مجموعه آثار استاد محمد مددپور] عنوان کتابی است از محمد مددپور که در 423 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر است. از محمد مددپور، کتاب‌های سیر حکمت و هنر مسیحی(شرکت انتشارات سوره مهر)، فلسفه های پست مدرن غربی و گریز و گذر از مدرنیته(شرکت انتشارات سوره مهر)، سیر تفکر معاصر(شرکت انتشارات سوره مهر)، سیر تفکر معاصر(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.