شناسایی شاخص ها و مولفه های مشارکت زنان در ابعاد سیاسی - اقتصادی [زنان و مشارکت/2]

گروه مولفان:
انور صمدی راد (نویسنده) | محمود اولادقره گوز (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
شناسایی شاخص ها و مولفه های مشارکت زنان در ابعاد سیاسی - اقتصادی [زنان و مشارکت/2] عنوان کتابی است از انور صمدی راد که در 30 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زنان است. از انور صمدی راد، کتاب یافتن مکانیزم هایی برای افزایش مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی(شرکت انتشارات سوره مهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.