یافتن مکانیزم هایی برای افزایش مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی [زنان و مشارکت/4]

گروه مولفان:
انور صمدی راد (نویسنده) | محمود اولادقره گوز (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
یافتن مکانیزم هایی برای افزایش مشارکت زنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی [زنان و مشارکت/4] عنوان کتابی است از انور صمدی راد که در 28 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زنان است. از انور صمدی راد، کتاب شناسایی شاخص ها و مولفه های مشارکت زنان در ابعاد سیاسی - اقتصادی(انتشارات سوره مهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.