مشارکت اجتماعی زنان [زنان و مشارکت/1]

مولف:
ژاله شادی طلب (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
مشارکت اجتماعی زنان [زنان و مشارکت/1] عنوان کتابی است از ژاله شادی طلب که در 27 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زنان است.