خاطرات شیخ مصطفی رهنما [دفتر ادبیات انقلاب اسلامی خاطرات/29]

گروه مولفان:
مصطفی رهنما (نویسنده) | مسعود کرمیان (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
خاطرات شیخ مصطفی رهنما [دفتر ادبیات انقلاب اسلامی خاطرات/29] عنوان کتابی است از مصطفی رهنما که در 176 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است.