عناصر درونی شعر

مولف:
خسرو آقایاری (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
عناصر درونی شعر عنوان کتابی است از خسرو آقایاری که در 112 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از خسرو آقایاری، کتاب‌های رخصت مرشد(کتاب نیستان)، رخصت مرشد(کتاب نیستان)، رخصت مرشد(کتاب نیستان)، رخصت مرشد(کتاب نیستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1 تومــان
موضوعات کتاب
فارسی -- فن شعر