عناصر درونی شعر

مولف:
خسرو آقایاری (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
عناصر درونی شعر عنوان کتابی است از خسرو آقایاری که در 112 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از خسرو آقایاری، کتاب‌های رخصت مرشد(کتاب نیستان)، رخصت مرشد(کتاب نیستان)، رخصت مرشد(کتاب نیستان)، رخصت مرشد(کتاب نیستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1 تومــان
موضوعات کتاب
فارسی -- فن شعر