کتاب طنز -جلد 2

مولف:
عبدالجواد موسوی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
کتاب طنز -جلد2 عنوان کتابی است از عبدالجواد موسوی که در 230 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب طنزنویسان ایرانی است. از عبدالجواد موسوی، کتاب کتاب طنز(شرکت انتشارات سوره مهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.