زبان زاگرس (چراغی روشن به دهلیز تاریک)

مولف:
محمد کاظم علی پور (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
زبان زاگرس (چراغی روشن به دهلیز تاریک) عنوان کتابی است از محمد کاظم علی پور که در 181 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب لری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
165 تومــان