نظری برمنطق هرمنوتیکی هیدگر و زندآگاهی حکمت انسی اسلامی [مطالعات کاربردی هنر/15]

مولف:
محمد مددپور (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
نظری برمنطق هرمنوتیکی هیدگر و زندآگاهی حکمت انسی اسلامی [مطالعات کاربردی هنر/15] عنوان کتابی است از محمد مددپور که در 68 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هرمنوتیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد مددپور، کتاب‌های سیر حکمت و هنر مسیحی(انتشارات سوره مهر)، فلسفه های پست مدرن غربی و گریز و گذر از مدرنیته(انتشارات سوره مهر)، سیر تفکر معاصر(انتشارات سوره مهر)، سیر تفکر معاصر(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید