تجلی نور و رنگ در هنرهای ایرانی - اسلامی [مطالعات کاربردی هنر/8]

مولف:
حسن بلخاری قهی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
تجلی نور و رنگ در هنرهای ایرانی - اسلامی [مطالعات کاربردی هنر/8] عنوان کتابی است از حسن بلخاری قهی که در 51 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زیبایی شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن بلخاری قهی، کتاب‌های در باب نظریه محاکات(شرکت نشر کتاب هرمس)، قدر(انتشارات سوره مهر)، فلسفه هنر اسلامی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، آشنایی با فلسفه هنر(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.