روش تحقیق در هنر دینی [مطالعات کاربردی هنر/7]

مولف:
محمد مددپور (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
روش تحقیق در هنر دینی [مطالعات کاربردی هنر/7] عنوان کتابی است از محمد مددپور که در 23 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر اسلامی است. از محمد مددپور، کتاب‌های سیر حکمت و هنر مسیحی(شرکت انتشارات سوره مهر)، فلسفه های پست مدرن غربی و گریز و گذر از مدرنیته(شرکت انتشارات سوره مهر)، سیر تفکر معاصر(شرکت انتشارات سوره مهر)، سیر تفکر معاصر(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25 تومــان