یادادشتهای سوسنگرد (شهید غلامرضا صادق زاده)[دفتر ادبیات و هنر مقاومت/ 59]

مولف:
غلامرضا صادق زاده (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
یادادشتهای سوسنگرد (شهید غلامرضا صادق زاده) [دفتر ادبیات و هنر مقاومت/59] عنوان کتابی است از غلامرضا صادق زاده که در 79 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است.