گفتارهای انتقادی

مولف:
عماد افروغ (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
گفتارهای انتقادی عنوان کتابی است از عماد افروغ که در 474 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایرانیان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عماد افروغ، کتاب‌های فضا و جامعه(علم)، دیالکتیک خرد و جامعه(انتشارات سوره مهر)، قدرت(علم)، توحید گرایی و صلح(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.